Dodatkowe 40 miejsc parkingowych na Konieczkach

IMAG0158Trwa procedura przetargowa związana z zaprojektowaniem nowego, dużego parkingu na naszym osiedlu.

Opracowaniem ma być objęta część działki położonej między ulicą Okulickiego i ulicą Kolonia. W ramach dokumentacji należy zaprojektować ok. 40 miejsc postojowych wraz z jezdniami manewrowymi.

Według wymogów przetargu komunikacja do projektowanych miejsc postojowych ma być od drogi wewnętrznej zlokalizowanej przy budynku Okulickiego nr 3. Ponadto należy zaprojektować jezdnię manewrową, chodniki oraz oświetlenie dla projektowanego obszaru, jego odwodnienie i zieleń (nasadzenia, trawniki).

Do przetargu zgłosiły się dwie firmy, w tym jedna z siedzibą na naszym osiedlu. W przedstawionych ofertach jedna z firm zobowiązała się wykonać dokumentację projektową do końca maja br. czyli bardzo szybko, co prawdopodobnie pozwoli rozpocząć inwestycję jeszcze w obecnym roku. Czekamy zatem na wybór oferty i rozpoczęcie prac.