Zielona Klasa w SP nr 9

IMG_7049Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II kształci nasze dzieci na Konieczkach już 25 lat. W obecnym roku szkolnym obchodzi jubileusz swojego powstania.

Z tej okazji powstał pomysł stworzenia swoistego prezentu – tzw. Zielonej Klasy, która umożliwiłaby urządzenie nauki na świeżym powietrzu, gdzie powstałaby możliwość prowadzenia lekcji z wykorzystaniem roślin.

Zielona klasa umożliwiłaby uczniom m.in. uprawę warzyw i praktyczną naukę np. przyrody czy nauczania początkowego na łonie natury. Takie zajęcia kształtowałyby właściwy stosunek uczniów do otaczającej ich przyrody.

Naszym zdaniem powstanie zielonej klasy będzie znaczącym wspaniałym uzupełnieniem infrastruktury edukacyjnej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży zamieszkującej osiedle Konieczki.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż Szkoła Podstawowa nr 9 im Jana Pawła II w Ełku w działaniach wychowawczych znaczącą rolę przypisuje promocji zdrowia. Szkoła w roku szkolnym 2015/2016 uzyskała wojewódzki certyfikat szkoły promującej zdrowie.

Celem projektu jest także zorganizowanie przestrzeni do rekreacji. Tradycją szkoły stały się coroczne festyny organizowane w ostatnią sobotę mają dla społeczności szkolnej i mieszkańców osiedla Konieczki. Zielona klasa zostanie wykorzystana w trakcie tych imprez.

Całość ma szansę być sfinansowana z Inicjatywy Obywatelskiej funkcjonującej w ramach budżetu miasta.