Rowerem do miasta

bildeZakończyła się już modernizacja ulicy Kolonia, „powiało” nowoczesnością, a wraz z tym przybyło na Konieczkach ścieżek rowerowych.

Będzie ich wkrótce nieco więcej. Jednakże wszystko zależy od tempa prac nad następnymi inwestycjami drogowymi na naszym osiedlu. Remont ulicy Bora Komorowskiego jest już niemal przesądzony i miejmy nadzieję doczekamy się go już wkrótce, niemiej wciąż nierozwiązany jest problem dojazdu rowerem z Konieczek do centrum miasta. Ścieżek rowerowych nie ma zarówno w ciągu ulicy Sikorskiego, jaki i ulicy Łukasiewicza.

Dlatego też radni z naszego osiedla wystąpili z formalnym wnioskiem o połączenie osiedli Konieczki oraz Zatorze z miejską siecią ścieżek rowerowych poprzez wykonanie ścieżek rowerowych w ciągu ulic Łukasiewicza i Sikorskiego.

Wydaje się, że ten stan rzeczy można zmienić przy stosunkowo niewielkim nakładzie środków finansowych nie obciążających w znacznym stopniu budżetu miasta.

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że dobrze rozwinięta sieć ścieżek rowerowych, obok sprawnie działających połączeń MZK, w znaczący sposób przyczyniłaby się do ułatwienia komunikacji dla mieszkańców naszego osiedla. Uważamy, że wykonanie wnioskowanych przez nas prac, znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tej części miasta oraz poprawi komfort życia mieszkańców. Wartością dodaną byłoby ograniczenie ruchu samochodów, a co za tym idzie zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Jednym z argumentów radnych jest również zmiana zasięgu obwodów szkolnych. Obecnie do Szkoły Podstawowej nr 9 uczęszczają dzieci mieszkające przy ul. Świackego Sępa i Gdańskiej. Część z nich będzie chciała dojeżdżać do szkoły jak powstaną bezpieczne ścieżki rowerowe.