Termomodernizacja placówek oświatowych na Konieczkach

Miasto pozyskało ponad 8 mln zł z UE na termomodernizację 4 ełckich przedszkoli oraz 2 szkół miejskich. Na szczęście środki te zostaną przeznaczone także na konieczkowe placówki edukacyjne. Zarówno Przedszkole „Słoneczna Ósemka”, jak i Szkoła Podstawowa nr 9 doczekają się remontu. Bardzo nas to cieszy, bo od lat zabiegaliśmy o wykonanie tych prac.

Zakres prac termomodernizacyjnych wynika z audytów w poszczególnych budynkach i zawiera:

Szkoła Podstawowa nr 9:

 • Wymiana okien zewnętrznych.
 • Ocieplenie stropodachu wentylowanego segmentu A, B, D.
 • Ocieplenie dachu segmentu C i E.
 • Modernizacja systemu c.o., c.w.u. i węzła cieplnego.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia oraz stropu nad przejazdem.
 • Wymiana drzwi zewnętrznych.
 • Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie.
 • Modernizacja wentylacji kuchni.

Miejskie Przedszkole ?Słoneczna Ósemka?:

 • Ocieplenie stropodachu wentylowanego.
 • Modernizacja systemu wentylacji polegająca na montażu higrosterowalnych nawiewników podokiennych.
 • Ocieplenie stropu nad piwnicą.
 • Wymiana starych okien zewnętrznych.
 • Wymiana drzwi zewnętrznych ? wyjściowych.
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia.
 • Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie.
 • Modernizacja systemu c.o. i c.w.u.