Ogłoszenie parafii Chrystusa Sługi w Ełku na Konieczkach

NA MSZĘ ŚW. W DNIU  NIEDZIELNYM WCHODZIMY DO KOŚCIOŁA WSZYSCY TYLKO GŁÓWNYM WEJŚCIEM.
 
Według postanowień Rządu jednorazowo może uczestniczyć we Mszy św. 50 osób.
 
Tych, którzy się nie zmieszczą na tę godzinę Mszy św. zapraszamy, aby zaczekali w salce, lub przyszli na następną godzinę.
 
Msze św. w dzisiejszą niedzielę będą odprawiane o następujących godzinach:
7.00;  8.00;  9.00;  10.00;  11.00;  12.00;  15.15  i  18.00.
 
Zgodnie z dekretem Ks. Biskupa Ełckiego wszyscy, którzy pozostaną w domu i nie będą na Mszy św. niedzielnej nie popełniają grzechu.
 
Zachęcamy wszystkich do łączenia się duchowo ze wszystkimi wiernymi poprzez korzystanie z Mszy św. transmitowanych przez środki masowego przekazu.
 
Przepraszamy za wszelkie niedogodności wynikłe z obecnej sytuacji i zapraszamy do wspólnej modlitwy w domach z rodzinami.
 
Prosimy Jezusa Miłosiernego, aby nas wszystkich otoczył swoją opieką. Jezu ufamy Tobie!
 
Szczegółowe informacje zamieszczone są w gablocie przed kościołem.