Bezpieczne ferie

olaf-615x346Od 27 lutego w naszym województwie rozpoczynają się ferie zimowe.  Policjanci apelują, aby były bezpieczne.

A oto kilka podstawowych zasad bezpiecznego zachowania:

Bezpiecznie na podwórku

– zakażmy dziecku przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezentów i słodyczy, oddalania się z obcym z miejsca zabaw, wsiadania do pojazdów kierowanych przez nieznajomych,

– umówmy się, że dziecko będzie informowało nas o każdym wyjściu na podwórko i planowanym miejscu zabaw,

 – określmy zasięg terenu, po którym dziecko może się samodzielnie poruszać,
– najlepiej razem ułóżmy plan zabaw na dzień następny (musimy wiedzieć jak, gdzie i z kim dziecko spędza czas),

– przypomnijmy dzieciom, że nie wszystkie miejsca nadają do zabawy,

– zabrońmy rzucania zbitym śniegiem lub śnieżką z kamieniem, bowiem mogą wyrządzić komuś krzywdę. Niebezpieczne jest również rzucanie śnieżkami w jadące samochody. Śniegowa kula może wybić szybę lub przestraszyć kierowcę, który w następstwie może wykonać niewłaściwy manewr i spowodować wypadek.

Bezpiecznie na sankach

– zabrońmy zjeżdżania na sankach, nartach ze wzniesień położnych w pobliżu akwenów wodnych lub dróg, gdyż istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia pod nadjeżdżające pojazdy,

– podkreślmy, jak ważne jest stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas zjeżdżania na sankach między innymi zachowanie bezpiecznej odległości od innych zjeżdżających osób oraz wchodzenie pod górkę bokiem a nie środkiem toru saneczkowego,

– zakażmy ślizgania się na ulicach.

Bezpiecznie na łyżwach

– zakażmy wchodzenia i ślizgania się po lodzie naturalnych akwenów wodnych.

Bezpiecznie w domu

– nauczmy swoje dziecko, aby podczas Waszej nieobecności w domu nikomu nie otwierało drzwi bez porozumienia się z Tobą (nawet kolegom),

 – ustalmy zasadę, że przed wpuszczeniem kolegi do domu najpierw my musimy wyrazić zgodę na jego wizytę.

Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek

– zadbajmy o sprawdzenie stanu technicznego środka transportu, z którego korzystać będzie nasze dziecko,
– oceńmy zdolności psychofizyczne kierowcy autobusu (w razie wątpliwości niezwłocznie poinformujmy policję nr tel. 997),

 – wyposażmy dziecko w wykaz zabranych przedmiotów (wartościowsze z nich oznacz np. naszywając inicjały),

– na kartce zapiszmy dziecku numery telefonów: do domu, do pracy, do dziadków i dokładny adres zamieszkania,
– szczerze porozmawiajmy z dzieckiem o trudnych sytuacjach, w jakich może się znaleźć. Powiedzmy mu jak może sobie poradzić, gdyby napotkał jedną z nich, do kogo powinien się zwrócić o pomoc (namawianie do picia alkoholu, przemoc rówieśnicza, molestowanie seksualne).

Ferie to czas, kiedy organizowanych jest mnóstwo wycieczek, wyjazdów na zimowiska. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, opiekunów i organizatorów wypoczynku, jak również mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przewożonych autokarami, policjanci i funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego kontrolować będą stan techniczny autobusów oraz trzeźwość kierujących pojazdami.

Kontrolę autokaru należy zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu

(87) 621 82 00

 Żródło:KPP

Fot. Disney